ขายสินค้ากับ Ket-market

การขายสินค้าบนเว็บ Ket-market จำเป็นต้องมีร้านค้าออนไลน์ก่อน

วิธีการลงทะเบียนใช้งานร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้ใช้ใหม่

วิธีการใช้งาน Seller Center

- คลิกที่เมนู "ขายสินค้า" ที่ส่วนหัวของเว็บไซต์ (Header) หรือเมนู"Seller Center" ที่ส่วนท้าย (Footer)

- กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

- เปิดใช้งานโดยการทำเครื่องหมายถูก เพื่อยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน

- กรอกข้อมูลร้านค้า และข้อมูลบัญชีของคุณ เพื่อรับโอนงิน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ถัดไป"

- เลือกรูปแบบการจัดส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ตั้งค่าการจัดส่งตามรูปแบบที่เลือก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เสร็จสิ้น"

วิธีการลงสินค้ากับ Ket-market

- ไปที่เมนูสินค้า จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "นำสินค้าเข้า"

- จะแสดงสินค้าทั้งหมดที่มีในร้านค้าของคุณ ให้เลือกสินค้าที่ต้องการ (สามารถนำเข้าได้ทีละรายการ) โดยคลิกที่ปุ่ม "เลือก"

- ไปที่เมนูสินค้า จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "นำสินค้าเข้า"